สินค้าทั้งหมด

Showing 1–24 of 60 results

กรดไนตริก

Code 0.450-01

ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
฿12.75

“กระปุก ขนาด 450 ซีซี กระปุกพลาสติก 450 ซีซี พร้อ [...]

ตัวทำละลาย (Solvent)

Code 0.150-01

ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
฿7.75

ความจุ : 150 ซีซี ความกว้าง : 55+/-4 ความสูง : 97+/-4 ความยาว : - รหัสขนาด : 0.150-01

กรดแลคติก

Code 0.250-02

ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
฿8.25

ความจุ : 250 ซีซี ความกว้าง : 62+/-4 ความสูง : 117+/-4 ความยาว : - รหัสขนาด : 0.250-02"

กาว

Code 0.450-03

ให้คะแนน 3.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
฿14.75

ความจุ :450 cc ความกว้าง : 43+-4 ความสูง : 202+-4 ความยาว : 98+-4 รหัสขนาด : 0.450-03

ตัวทำละลาย (Solvent)

Code 0.500-06

ให้คะแนน 3.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
฿12.75

ความจุ :500 cc ความกว้าง : 82+/-4 ความสูง : 175+/-4 ความยาว : - รหัสขนาด : 0.500-06

บำบัดน้ำ

Code 0.500-08

ให้คะแนน 3.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
฿13.00

ความจุ :500 cc ความกว้าง : 77+-4 ความสูง : 162+-4 ความยาว : - รหัสขนาด : 0.500-08

บำบัดน้ำ

Code 0.500-09

ให้คะแนน 3.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
฿13.00

ความจุ :500 cc ความกว้าง : 68+-4 ความสูง : 204+-4 ความยาว : - รหัสขนาด : 0.500-09

กาว

Code 0.650-01

ให้คะแนน 3.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
฿15.00

ความจุ : 650 ซีซี ความกว้าง : 85+-4 ความสูง : 142+-4 ความยาว : - รหัสขนาด : 0.650-01

กรดไนตริก

0102

ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
฿19.00

ความจุ :1 ลิตร ความกว้าง : 63+/-4 ความสูง : 172+/-4 ความยาว : 162+/-4 รหัสขนาด : 0102

กรดไนตริก

Code 0103

ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
฿18.00

ความจุ :1 Litres ความกว้าง : 80+/-4 ความสูง : 163+/-4 ความยาว : 126+/-4 รหัสขนาด : 0103

กรดไนตริก

Code 0104

ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
฿20.25

ความจุ :1 ลิตร ความกว้าง : 100+-4 ความสูง : 165+-4 ความยาว : - รหัสขนาด : 0104

น้ำยาทำความสะอาด

Code 0105

ให้คะแนน 3.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
฿17.00

แกลลอนพลาสติก ขนาด 1 ลิตร ความจุ :1 Litres ความกว้าง : 100+-4 ความสูง : 160+-4 ความยาว : - รหัสขนาด : 0105

กรดแลคติก

Code 0107

ให้คะแนน 3.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
฿18.50

ความจุ :1 Litres ความกว้าง : 95+/-4 ความสูง : 226+/-4 ความยาว : - รหัสขนาด : 0107

น้ำยาทำความสะอาด

Code 0110

ให้คะแนน 3.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
฿16.25

ความจุ :1 ลิตร ความกว้าง : 93+-4 ความสูง : 170+-4 ความยาว : - รหัสขนาด : 0110

กรดไนตริก

Code 0111

ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
฿18.75

ความจุ :1 Litres ความกว้าง : 83+-4 ความสูง : 255+-4 ความยาว : - รหัสขนาด : 0111

กรดไนตริก

Code 0112

ให้คะแนน 3.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
฿14.75

ความจุ :1 Litres ความกว้าง : 79+/-4 ความสูง : 230+/-4 ความยาว : - รหัสขนาด : 0112

น้ำยาทำความสะอาด

Code 0113

ให้คะแนน 3.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
฿15.00

ความจุ :1 Litres ความกว้าง : 91+-4 ความสูง : 200+-4 ความยาว : - รหัสขนาด : 0113

เกษตร

Code 0119

ให้คะแนน 3.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
฿18.00

ความจุ :1 Litres ความกว้าง : 60+/-4 ความสูง : 188+/-4 ความยาว : 132+/-4 รหัสขนาด : 0119

เกษตร

Code 0123

ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
฿18.00

ความจุ :1 Litres ความกว้าง : 77+/-4 ความสูง : 160+/-4 ความยาว : 133+/-4 รหัสขนาด : 0123

น้ำยาทำความสะอาด

Code 0205

ให้คะแนน 3.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
฿27.75

ความจุ : 2 Litres ความกว้าง : 125+-4 ความสูง : 204+-4 ความยาว : - รหัสขนาด : 0205

กรดไนตริก

Code 0206

ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
฿28.50

ความจุ :2 Litres ความกว้าง : 93+/-4 ความสูง : 180+/-4 ความยาว : 194+/-4 รหัสขนาด : 0206

กาว

Code 0301

ให้คะแนน 3.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
฿34.00

ความจุ :3 Litres ความกว้าง : 145+-4 ความสูง : 305+-4 ความยาว : - รหัสขนาด : 030

สีทาบ้าน

Code 0305

ให้คะแนน 3.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
฿31.75

ความจุ :3 Litres ความกว้าง : 114+/-4 ความสูง : 225+/-4 ความยาว : 177+/-4 รหัสขนาด : 0305

กรดไนตริก

Code 0402

ให้คะแนน 3.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
฿34.50

ความจุ : 4 Litres ความกว้าง : 167+-4 ความสูง : 295+-4 ความยาว : - รหัสขนาด : 0402

preloader