ถัง 18 - 20 ลิตร

Showing all 11 results

฿189.00

พร้อมฝา จุกใน และฝาครอบ ความจุ : 20 ลิตร ความกว้าง : 215+/-6 ความสูง : 395+/-6 ความยาว : 330+/-6 รหัสขนาด : 2010

฿186.00

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (สึขาว ทึบแสง) พร้อมฝา จุกใน ความจุ : 20 ลิตร ความกว้าง : 216+/-6 ความสูง : 380+/-6 ความยาว : 330+/-6 รหัสขนาด : 2002

฿187.00

พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 20 ลิตร ความกว้าง : 255+/-6 ความสูง : 384+/-6 ความยาว : 310+/-6 รหัสขนาด : 2005

฿184.00

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (สึขาว ทึบแสง) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 20 ลิตร ความกว้าง : 255+/-6 ความสูง : 384+/-6 ความยาว : 310+/-6 รหัสขนาด : 2005

฿193.00

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) พร้อมฝา จุกใน และฝาครอบ ความจุ : 20 ลิตร ความกว้าง : 215+/-6 ความสูง : 390+/-6 ความยาว : 330+/-6 รหัสขนาด : 2011

+
สินค้าหมดแล้ว
฿248.00

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) พร้อมฝาและจุกใน ความจุ : 20 ลิตร ความกว้าง : 280+/-6 ความสูง : 380+/-6 ความยาว : 280+/-6 รหัสขนาด : 2015

฿175.00

เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝาจุกใน และฝาครอบ ความจุ : 20 ลิตร ความกว้าง : 245+/-6 ความสูง : 397+/-6 ความยาว : 310+/-6 รหัสขนาด : 2016

฿175.00

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (สึขาว ทึบแสง) พร้อมฝา และจุกใน  ความจุ : 20 ลิตร ความกว้าง : 255+/-6 ความสูง : 384+/-6 ความยาว : 310+/-6 รหัสขนาด : 2019

฿183.00

เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝา จุกในและฝาครอบ ความจุ : 20 ลิตร ความกว้าง : 290+/-6 ความสูง : 370+/-6 ความยาว : 290+/-6 รหัสขนาด : 2020

SALE 7%
฿170.00฿182.00

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (สึขาว ทึบแสง) พร้อมฝา จุกใน และฝาครอบ ความจุ : 20 ลิตร ความกว้าง : 280+/-6 ความสูง : 435+/-6 รหัสขนาด : 2021

฿163.00

เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝาสีขาว  ความจุ : 18 ลิตร ความกว้าง : 317+/-6 ความสูง : 365+/-6 รหัสขนาด : 1806

error: Content is protected !!
preloader