ถังพลาสติก

Showing 1–24 of 27 results

฿203.00฿1,157.10

พร้อมฝา จุกใน และฝาครอบ เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) ความจุ : 20 ลิตร ความกว้าง : 215+/-6 ความสูง : 395+/-6 ความยาว : 330+/-6 รหัสขนาด : 2010

฿190.00฿1,111.50

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (สึขาว ทึบแสง) พร้อมฝา จุกใน ความจุ : 20 ลิตร ความกว้าง : 216+/-6 ความสูง : 380+/-6 ความยาว : 330+/-6 รหัสขนาด : 2002

฿194.00฿1,105.80

พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 20 ลิตร ความกว้าง : 255+/-6 ความสูง : 384+/-6 ความยาว : 310+/-6 รหัสขนาด : 2005

฿193.00฿1,100.10

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (สึขาว ทึบแสง) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 20 ลิตร ความกว้าง : 255+/-6 ความสูง : 384+/-6 ความยาว : 310+/-6 รหัสขนาด : 2005

฿197.00฿1,122.90

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) พร้อมฝา จุกใน และฝาครอบ ความจุ : 20 ลิตร ความกว้าง : 215+/-6 ความสูง : 390+/-6 ความยาว : 330+/-6 รหัสขนาด : 2011

฿263.00฿1,499.10

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) พร้อมฝาและจุกใน ความจุ : 20 ลิตร ความกว้าง : 280+/-6 ความสูง : 380+/-6 ความยาว : 280+/-6 รหัสขนาด : 2015

฿192.00฿1,094.40

เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝาจุกใน และฝาครอบ ความจุ : 20 ลิตร ความกว้าง : 245+/-6 ความสูง : 397+/-6 ความยาว : 310+/-6 รหัสขนาด : 2016

฿189.00฿1,077.30

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (สึขาว ทึบแสง) พร้อมฝา และจุกใน  ความจุ : 20 ลิตร ความกว้าง : 255+/-6 ความสูง : 384+/-6 ความยาว : 310+/-6 รหัสขนาด : 2019

฿195.00฿1,111.50

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝา จุกในและฝาครอบ ความจุ : 20 ลิตร ความกว้าง : 290+/-6 ความสูง : 370+/-6 ความยาว : 290+/-6 รหัสขนาด : 2020

฿180.00฿1,026.00

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (สึขาว ทึบแสง) พร้อมฝาเกลียวล็อคและจุกใน ความจุ : 20 ลิตร ความกว้าง : 280+/-6 ความสูง : 435+/-6 รหัสขนาด : 2021

฿230.00

พร้อมฝา จุกในและฝาครอบ ความจุ: 25 ลิตร ความกว้าง: 270 +/- 6 ความสูง: 410 +/- 6 ความยาว: 305 +/- 6 รหัสขนาด: 2504

฿228.00

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (สึขาว ทึบแสง) พร้อมฝา จุกใน และฝาครอบ ความจุ : 25 ลิตร ความกว้าง : 270+/-6 มม. ความสูง : 410+/-6 มม. ความยาว : 305+/-6 มม. รหัสขนาด : 2504

฿246.00฿1,402.20

เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝาสีขาว จุกใน และฝาครอบ ความจุ : 25 ลิตร ความกว้าง : 293+/-6 ความสูง : 450+/-6 ความยาว : 295+/-6 รหัสขนาด : 2506

฿275.00฿1,567.50

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝา จุกใน และฝาครอบ ความจุ : 30 ลิตร ความกว้าง : 270+/-6 ความสูง : 485+/-6 ความยาว : 300+/-6 รหัสขนาด : 3001

฿281.00฿1,067.80

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) พร้อมฝา จุกใน และฝาครอบ ความจุ : 30 ลิตร ความกว้าง : 290+/-6 มิลลิเมตร ความสูง : 402+/-6 มิลลิเมตร ความยาว : 370+/-6 มิลลิเมตร รหัสขนาด : 3006

฿247.00฿938.60

พร้อมฝา จุกใน และฝาครอบ ความจุ : 30 ลิตร ความกว้าง : 285+-6 ความสูง : 395+-6 ความยาว : 360+-6 รหัสขนาด : 3009

฿1,000.00

พร้อมฝามีซีลยาง และเหล็กรัด ความจุ : 120 ลิตร ความกว้าง : 500+/-6 ความสูง : 800+/-6 รหัสขนาด : 12001

฿950.00

พร้อมฝาสีขาว มีซีลยาง และฝาครอบ ความจุ : 120 ลิตร ความกว้าง : 515+/-6 ความสูง : 760+/-6 รหัสขนาด : 12003

฿1,180.00

พร้อมฝามีซีลยาง และเหล็กรัด ความจุ : 200 ลิตร ความกว้าง : 585+/-8 มิลลิเมตร ความสูง : 950+/-8 มิลลิเมตร รหัสขนาด : 20003

฿990.00

พร้อมฝาสีขาว มีซีลยาง และฝาครอบ ความจุ : 200 ลิตร ความกว้าง : 585+/-8 ความสูง : 930+/-8 รหัสขนาด : 20004

฿393.00

พร้อมฝามีซีลยาง และเหล็กรัด ความจุ : 30 ลิตร ความกว้าง : 310+/-6 ความสูง : 497+/-6 รหัสขนาด : 3002

฿665.00

พร้อมฝามีซีลยาง และเหล็กรัด ความจุ : 60 ลิตร ความกว้าง : 410+/-6 ความสูง : 620+/-6 รหัสขนาด : 6001

฿133.00฿2,274.30

เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝาสีขาว มีซีลยาง ความจุ : 10 ลิตร ความกว้าง : 265+/-6 ความสูง : 285+/-6 รหัสขนาด : 1008

฿213.00฿2,023.50

เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝาสีขาว  ความจุ : 18 ลิตร ความกว้าง : 317+/-6 ความสูง : 365+/-6 รหัสขนาด : 1806

error: Content is protected !!
preloader