แกลลอนพลาสติก

Showing 1–24 of 26 results

+
สินค้าหมดแล้ว
฿17.50฿19.00

เนื้อพลาสติกสีนม (ทึบแสง) / สีขาว (ใสไม่มีสี) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 1 ลิตร ความกว้าง : 63+/-4 ความสูง : 172+/-4 ความยาว : 162+/-4 รหัสขนาด : 0102

SALE 7%
+
สินค้าหมดแล้ว
฿18.00 ฿16.75

เนื้อพลาสติก PE สีขาว (ใส-ไม่มีสี) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 1 ลิตร ความกว้าง : 80+/-4 ความสูง : 163+/-4 ความยาว : 126+/-4 รหัสขนาด : 0103

SALE 7%
+
สินค้าหมดแล้ว
฿18.00 ฿16.75

เนื้อพลาสติก PE สีขาว (ใส-ไม่มีสี) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 1 ลิตร ความกว้าง : 77+/-4 ความสูง : 160+/-4 ความยาว : 133+/-4 รหัสขนาด : 0123

+
สินค้าหมดแล้ว
฿15.75

เนื้อพลาสติก PE สีขาว (ใส-ไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (ทึบแสง) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 1 ลิตร ความกว้าง : 75+/-4 ความสูง : 190+/-4 ความยาว : 13.6+/-4 รหัสขนาด : 0128

SALE 8%
฿76.25฿82.75

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 10 ลิตร ความกว้าง : 192+/-6 ความสูง : 325+/-6 ความยาว : 230+/-6 รหัสขนาด : 1007

+
สินค้าหมดแล้ว
฿162.00

เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝาสีขาว จุกใน และฝาครอบ ความจุ : 15 ลิตร ความกว้าง : 290+/-6 ความสูง : 300+/-6 ความยาว : 290+/-6 รหัสขนาด : 1501

+
สินค้าหมดแล้ว
฿34.00

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 3 ลิตร ความกว้าง : 145+-4 ความสูง : 305+-4 ความยาว : - รหัสขนาด : 0301

฿31.75

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 3 ลิตร ความกว้าง : 114+/-4 ความสูง : 225+/-4 ความยาว : 177+/-4 รหัสขนาด : 0305

+
สินค้าหมดแล้ว
฿30.75

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 3.5 ลิตร ความกว้าง : 125+/-4 ความสูง : 210+/-4 ความยาว : 185+/-4 รหัสขนาด : 3.5-02

+
สินค้าหมดแล้ว
฿29.75

เนื้อพลาสติก PE สีขาว (ใส-ไม่มีสี) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 3.8 ลิตร ความกว้าง : 153+/-4 ความสูง : 320+/-4 รหัสขนาด : 3.8-01

+
สินค้าหมดแล้ว
฿29.75

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (สึขาว ทึบแสง) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 3.8 ลิตร ความกว้าง : 134+/-4 ความสูง : 308+/-4 รหัสขนาด : 3.8-02

SALE 7%
+
สินค้าหมดแล้ว
฿29.25 ฿27.25

พร้อมฝา และจุกใน เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาวทึบ) ความจุ : 3.8 ลิตร ความกว้าง : 134+/-4 ความสูง : 308+/-4 รหัสขนาด : 3.8-04

+
สินค้าหมดแล้ว
฿34.50

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 4 ลิตร ความกว้าง : 126+/-4 ความสูง : 240+/-4 ความยาว : 192+/-4 รหัสขนาด : 0404

+
สินค้าหมดแล้ว
฿35.75

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 4.5 ลิตร ความกว้าง : 125+-4 ความสูง : 285+-4 ความยาว : 200+-4 รหัสขนาด : 4.5-05

+
สินค้าหมดแล้ว
฿33.75

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 4.5 ลิตร ความกว้าง : 122+/-4 ความสูง : 280+/-4 ความยาว : 185+/-4 รหัสขนาด : 4.5-14

+
สินค้าหมดแล้ว
฿34.75

พร้อมฝา และจุกใน เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) ความจุ : 4.5 ลิตร ความกว้าง : 128+/-4 ความสูง : 294+/-4 ความยาว : 205+/-4 รหัสขนาด : 4.5-21

+
สินค้าหมดแล้ว
฿38.50

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใส ไม่มีสี) พร้อมฝาสีเขียว ความจุ : 4.5 ลิตร ความกว้าง : 130+/-4 ความสูง : 300+/-4 ความยาว : 205+/-4 รหัสขนาด : 4.5-55

+
สินค้าหมดแล้ว
฿37.75

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 5 ลิตร ความกว้าง : 120+-4 ความสูง : 318+-4 ความยาว : 208+-4 รหัสขนาด : 0502

+
สินค้าหมดแล้ว
฿37.75

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (สึขาว ทึบแสง) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 5 ลิตร ความกว้าง : 127+/-4 ความสูง : 300+/-4 ความยาว : 202+/-4 รหัสขนาด : 0504

+
สินค้าหมดแล้ว
฿39.75

เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 5 ลิตร ความกว้าง : 112+/-4 ความสูง : 282+/-4 ความยาว : 222+/-4 รหัสขนาด : 0510

+
สินค้าหมดแล้ว
฿32.25฿35.75

เนื้อพลาสติกสีขาว (ขาวใสไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (สึขาวทึบ) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 5 ลิตร ความกว้าง : 135+/-4 ความสูง : 285+/-4 ความยาว : 185+/-4 รหัสขนาด : 0515

+
สินค้าหมดแล้ว
฿41.25

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 5 ลิตร ความกว้าง : 120+-4 ความสูง : 240+-4 ความยาว : 255+-4 รหัสขนาด : 0517

฿39.50

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 5 ลิตร ความกว้าง : 125+/-4 ความสูง : 300+/-4 ความยาว : 191+/-4 รหัสขนาด : 0519

+
สินค้าหมดแล้ว
฿52.00

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 5 ลิตร ความกว้าง : 145+/-4 ความสูง : 240+/-4 ความยาว : 215+/-4 รหัสขนาด : 0522

error: Content is protected !!
preloader