ขวดพลาสติก

Showing all 20 results

฿755.00

ขวดน้ำยาล้างจาน พร้อมฝา แพ็คละ 126 ใบ ขวดทรงกลม ขวดสีเหลือง ฝาป๊อกแป๊กสีเขียว ขนาดความจุ : 250  มิลลิลิตร ความกว้าง : 52 +/- 2 มิลลิเมตร ความยาว : 52 +/- 2 มิลลิเมตร ความสูง : 150 +/- 2 มิลลิเมตร รหัสขนาด : 0.250-04YE-F เฉลี่ยขวดละ 5.99 บาท

฿1,228.00

ขวดน้ำยาล้างจาน พร้อมฝา แพ็คละ 135 ใบ ขวดทรงกลม ขวดสีเหลือง ฝาป๊อกแป๊กสีเขียว ขนาดความจุ : 500  มิลลิลิตร ความกว้าง : 63+/- 2 มิลลิเมตร ความยาว : 63 +/- 2 มิลลิเมตร ความสูง : 230 +/- 3 มิลลิเมตร รหัสขนาด : 0.500-12YE-F เฉลี่ยขวดละ 9.09 บาท

฿1,200.00

ขวดน้ำยาล้างจาน พร้อมฝา แพ็คละ 100 ใบ เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) ขวดทรงแบน พร้อมฝาป๊อกแป๊กสีเขียว ขนาดความจุ : 500  มิลลิลิตร ความกว้าง : 53.5+/- 2 มิลลิเมตร ความยาว : 69 +/- 2 มิลลิเมตร ความสูง : 194 +/- 3 มิลลิเมตร รหัสขนาด : 0.500-16-F เฉลี่ยขวดละ 12.00 บาท

SALE 8%
+
Preorder
฿1,049.00 ฿960.00

ขวดน้ำยาล้างจาน พร้อมฝา แพ็คละ 171 ใบ ความจุ : 500 ซีซี ความกว้าง : 63 +/- 1 ความสูง : 222 +/- 3 รหัสขนาด : MKC-500 เฉลี่ยขวดละ 5.61 บาท

฿1,049.00

ขวดน้ำยาล้างจาน พร้อมฝา แพ็คละ 104 ใบ ขวดทรงกลม ขวดสีเหลือง ฝาป๊อกแป๊กสีเขียว ขนาดความจุ : 800 มิลลิลิตร ความกว้าง : 69+/- 2 มิลลิเมตร ความยาว : 69 +/- 2 มิลลิเมตร ความสูง : 267 +/- 3 มิลลิเมตร รหัสขนาด : 0.800-01YE-F เฉลี่ยขวดละ 10.09 บาท

฿880.00

ขวดน้ำยาล้างจาน พร้อมฝา แพ็คละ 112 ใบ ความจุ : 800 ซีซี ความกว้าง : 75 +/- 1 ความสูง : 272 +/- 3 รหัสขนาด : MKC-800 เฉลี่ยขวดละ 7.86 บาท

฿19.75฿1,457.55

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (ขาวทึบ) พร้อมฝา มีโฟม ความจุ : 1 ลิตร ความกว้าง : 95+/-4 ความสูง : 226+/-4 รหัสขนาด : 0107

฿20.00฿2,214.00

เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 1 ลิตร ความกว้าง : 83+-4 ความสูง : 255+-4 รหัสขนาด : 0111

฿16.50฿2,376.00

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) พร้อมฝาและจุกใน ความจุ : 1 ลิตร ความกว้าง : 79+/-4 ความสูง : 230+/-4 รหัสขนาด : 0112

฿17.25฿2,173.50

เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 1 ลิตร ความกว้าง : 91+-4 ความสูง : 200+-4 รหัสขนาด : 0113

฿20.50฿1,947.50

เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 1 ลิตร ความกว้าง : 92+-4 ความสูง : 245+-4 ความยาว : - รหัสขนาด : 0118

฿29.25฿1,316.25

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) พร้อมฝา มีโฟม ความจุ : 1.8 ลิตร ความกว้าง : 117+-4 ความสูง : 287+-4 ความยาว : – รหัสขนาด : 1.800-01

฿14.25฿2,301.38

เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝาสีขาว มีโฟม ความจุ : 450 ซีซี ความกว้าง : 68+/-4 ความสูง : 195+/-4 ความยาว : - รหัสขนาด : 0.450-04

฿14.50฿2,465.00

เนื้อพลาสติกสีนม (ขาวทึบแสง) พร้อมฝา มีโฟม ความจุ : 500 ซีซี ความกว้าง : 82+/-4 ความสูง : 175+/-4 รหัสขนาด : 0.500-06

฿1,455.00

ขวดปั๊ม แพ็คละ 100 ใบ ขวดทรงกลม ขวดสีเหลือง พร้อมฝาหัวปั๊ม ขนาดความจุ : 250 ซีซี ความกว้าง : 52 +/- 2 มิลลิเมตร ความยาว : 52 +/- 2 มิลลิเมตร ความสูง : 150 +/- 2 มิลลิเมตร รหัสขนาด : 0.250-04YE-P เฉลี่ยขวดละ 14.55 บาท

฿1,765.00

ขวดปั๊ม แพ็คละ 100 ใบ ขวดทรงกลม ขวดสีเหลือง พร้อมฝาหัวปั๊ม ขนาดความจุ : 500 ซีซี ความกว้าง : 63+/- 2 มิลลิเมตร ความยาว : 63 +/- 2 มิลลิเมตร ความสูง : 230 +/- 3 มิลลิเมตร รหัสขนาด : 0.500-12YE-P เฉลี่ยขวดละ 17.65 บาท

฿1,865.00

ขวดน้ำยาล้างจาน พร้อมฝา แพ็คละ 100 ใบ ขวดทรงกลม ขวดสีเหลือง พร้อมฝาหัวปั๊ม ขนาดความจุ : 800 ซีซี ความกว้าง : 69 +/- 2 มิลลิเมตร ความยาว : 69 +/- 2 มิลลิเมตร ความสูง : 267 +/- 3 มิลลิเมตร รหัสขนาด : 0.800-01YE-P เฉลี่ยขวดละ 18.65 บาท

฿1,432.00

ขวดปั๊มใส แพ็คละ 100 ใบ เนื้อพลาสติกสีใส พลาสติกPET ขนาดความจุ : 450 ซีซี ความกว้าง : 75+/- 2 มิลลิเมตร ความยาว : 75 +/- 2 มิลลิเมตร ความสูง : 147 +/- 3 มิลลิเมตร รหัสขนาด : 0.450-PET เฉลี่ยขวดละ 14.32 บาท

฿2,057.00

ขวดปั๊ม แพ็คละ 100 ใบ เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) ขวดทรงแบน พร้อมฝา พร้อมฝาหัวปั๊ม ขนาดความจุ : 500 ซีซี ความกว้าง : 53.5+/- 2 มิลลิเมตร ความยาว : 69 +/- 2 มิลลิเมตร ความสูง : 194 +/- 3 มิลลิเมตร รหัสขนาด : 0.500-16-P เฉลี่ยขวดละ 20.57 บาท

฿1,482.00

ขวดปั๊มใส แพ็คละ 100 ใบ เนื้อพลาสติกสีใส พลาสติก PET ขนาดความจุ : 500 มิลลิลิตร ความกว้าง : 65+/- 2 มิลลิเมตร ความยาว : 65 +/- 2 มิลลิเมตร ความสูง : 177 +/- 3 มิลลิเมตร รหัสขนาด : 0.500-PET เฉลี่ยขวดละ 14.82 บาท

error: Content is protected !!
preloader