ขวดพลาสติก

Showing all 17 results

฿659.00

ขวดน้ำยาล้างจาน พร้อมฝา แพ็คละ 126 ใบ ขวดทรงกลม ขวดสีเหลือง ฝาป๊อกแป๊กสีเขียว ขนาดความจุ : 250  มิลลิลิตร ความกว้าง : 52 +/- 2 มิลลิเมตร ความยาว : 52 +/- 2 มิลลิเมตร ความสูง : 150 +/- 2 มิลลิเมตร รหัสขนาด : 0.250-04YE-F เฉลี่ยขวดละ 5.23 บาท

฿1,015.00

ขวดน้ำยาล้างจาน พร้อมฝา แพ็คละ 135 ใบ ขวดทรงกลม ขวดสีเหลือง ฝาป๊อกแป๊กสีเขียว ขนาดความจุ : 500  มิลลิลิตร ความกว้าง : 63+/- 2 มิลลิเมตร ความยาว : 63 +/- 2 มิลลิเมตร ความสูง : 230 +/- 3 มิลลิเมตร รหัสขนาด : 0.500-12YE-F เฉลี่ยขวดละ 7.52 บาท

+
Preorder
฿1,195.00

ขวดน้ำยาล้างจาน พร้อมฝา แพ็คละ 72 ใบ เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) ขวดทรงถั่ว พร้อมฝาป๊อกแป๊กสีเขียว ขนาดความจุ : 500  มิลลิลิตร ความกว้าง : 53.5+/- 2 มิลลิเมตร ความยาว : 69 +/- 2 มิลลิเมตร ความสูง : 194 +/- 3 มิลลิเมตร รหัสขนาด : 0.500-16 เฉลี่ยขวดละ 16.60 บาท

฿1,049.00

ขวดน้ำยาล้างจาน พร้อมฝา แพ็คละ 171 ใบ ความจุ : 500 ซีซี ความกว้าง : 63 +/- 1 ความสูง : 222 +/- 3 รหัสขนาด : MKC-500 เฉลี่ยขวดละ 6.13 บาท

฿979.00

ขวดน้ำยาล้างจาน พร้อมฝา แพ็คละ 104 ใบ ขวดทรงกลม ขวดสีเหลือง ฝาป๊อกแป๊กสีเขียว ขนาดความจุ : 800 มิลลิลิตร ความกว้าง : 69+/- 2 มิลลิเมตร ความยาว : 69 +/- 2 มิลลิเมตร ความสูง : 267 +/- 3 มิลลิเมตร รหัสขนาด : 0.800-01YE-F เฉลี่ยขวดละ 9.41 บาท

฿880.00

ขวดน้ำยาล้างจาน พร้อมฝา แพ็คละ 112 ใบ ความจุ : 800 ซีซี ความกว้าง : 75 +/- 1 ความสูง : 272 +/- 3 รหัสขนาด : MKC-800 เฉลี่ยขวดละ 7.86 บาท

฿18.50

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (ขาวทึบ) พร้อมฝา มีโฟม ความจุ : 1 ลิตร ความกว้าง : 95+/-4 ความสูง : 226+/-4 รหัสขนาด : 0107

฿19.00

เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 1 ลิตร ความกว้าง : 83+-4 ความสูง : 255+-4 รหัสขนาด : 0111

฿15.00

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) พร้อมฝาและจุกใน ความจุ : 1 ลิตร ความกว้าง : 79+/-4 ความสูง : 230+/-4 รหัสขนาด : 0112

฿15.00

เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 1 ลิตร ความกว้าง : 91+-4 ความสูง : 200+-4 รหัสขนาด : 0113

฿16.25

เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 1 ลิตร ความกว้าง : 92+-4 ความสูง : 245+-4 ความยาว : - รหัสขนาด : 0118

฿23.00

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) พร้อมฝา มีโฟม ความจุ : 1.8 ลิตร ความกว้าง : 117+-4 ความสูง : 287+-4 ความยาว : – รหัสขนาด : 1.800-01

฿14.75

เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาวทึบแสง) พร้อม ฝาสีขาว (มีโฟม) ความจุ : 450 CC ความกว้าง : 43+-4 ความสูง : 202+-4 ความยาว : 98+-4 รหัสขนาด : 0.450-03

฿12.50

เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝาสีขาว มีโฟม ความจุ : 450 ซีซี ความกว้าง : 68+/-4 ความสูง : 195+/-4 ความยาว : - รหัสขนาด : 0.450-04

฿13.75

พร้อมฝา มีโฟม ความจุ : 500 ซีซี ความกว้าง : 82+/-4 ความสูง : 175+/-4 รหัสขนาด : 0.500-06

+
Preorder
฿15.75

เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 950 ซีซี ความกว้าง : 91+/-4 ความสูง : 224+/-4 ความยาว : - รหัสขนาด : 0.950-02

฿25.50

เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝาสีนม และจุกใน ความจุ : 1 ลิตร ความกว้าง : 88+/-4 ความสูง : 240+/-4 รหัสขนาด : 0122

error: Content is protected !!
preloader