+
สินค้าหมดแล้ว
฿15.00

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝาและจุกใน ความจุ : 1 ลิตร ความกว้าง : 79+/-4 ความสูง : 230+/-4 รหัสขนาด : 0112

SALE 7%
+
สินค้าหมดแล้ว
฿18.00 ฿16.75

เนื้อพลาสติก PE สีขาว (ใส-ไม่มีสี) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 1 ลิตร ความกว้าง : 77+/-4 ความสูง : 160+/-4 ความยาว : 133+/-4 รหัสขนาด : 0123

SALE 7%
+
สินค้าหมดแล้ว
฿18.00 ฿16.75

เนื้อพลาสติก PE สีขาว (ใส-ไม่มีสี) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 1 ลิตร ความกว้าง : 80+/-4 ความสูง : 163+/-4 ความยาว : 126+/-4 รหัสขนาด : 0103

+
สินค้าหมดแล้ว
฿15.00

เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 1 ลิตร ความกว้าง : 91+-4 ความสูง : 200+-4 รหัสขนาด : 0113

+
สินค้าหมดแล้ว
฿32.25฿35.75

เนื้อพลาสติกสีขาว (ขาวใสไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (สึขาวทึบ) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 5 ลิตร ความกว้าง : 135+/-4 ความสูง : 285+/-4 ความยาว : 185+/-4 รหัสขนาด : 0515

+
สินค้าหมดแล้ว
฿15.75

เนื้อพลาสติก PE สีขาว (ใส-ไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (ทึบแสง) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 1 ลิตร ความกว้าง : 75+/-4 ความสูง : 190+/-4 ความยาว : 13.6+/-4 รหัสขนาด : 0128

฿39.50

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 5 ลิตร ความกว้าง : 125+/-4 ความสูง : 300+/-4 ความยาว : 191+/-4 รหัสขนาด : 0519

SALE 8%
฿76.25฿82.75

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 10 ลิตร ความกว้าง : 192+/-6 ความสูง : 325+/-6 ความยาว : 230+/-6 รหัสขนาด : 1007

+
สินค้าหมดแล้ว
฿8.00

เนื้อพลาสติก PE สีขาว (ใส-ไม่มีสี) / เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 150 ซีซี ความกว้าง : 55+/-4 ความสูง : 97+/-4 รหัสขนาด : 0.150-01

+
สินค้าหมดแล้ว
฿8.50

เนื้อพลาสติกสีขาว (ใสไม่มีสี) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 250 ซีซี ความกว้าง : 62+/-4 ความสูง : 117+/-4 รหัสขนาด : 0.250-02

+
สินค้าหมดแล้ว
฿17.50฿19.00

เนื้อพลาสติกสีนม (ทึบแสง) / สีขาว (ใสไม่มีสี) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 1 ลิตร ความกว้าง : 63+/-4 ความสูง : 172+/-4 ความยาว : 162+/-4 รหัสขนาด : 0102

+
สินค้าหมดแล้ว
฿19.00

เนื้อพลาสติกสีนม (สีขาว ทึบแสง) พร้อมฝา และจุกใน ความจุ : 1 ลิตร ความกว้าง : 83+-4 ความสูง : 255+-4 รหัสขนาด : 0111